Diskusjonsforum


Vilkår ved bruk tjenestene på diskusjonsforum.no

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Diskusjonsforum.no, heretter kalt "Utleier" og brukeren som tar i bruk tjenesten, heretter kalt "leietaker".

Ved å godta denne avtalen bekrefter du at du som Leietaker er juridisk ansvarlig for det området som blir tildelt på Diskusjonsforum.no.(Les: Du er ansvarlig for alle innlegg på ditt forum.) Utleier fraskriver seg alt ansvar for innhold som blir lagt inn på utleiers område. Diskusjonsforumet må ikke under noen omstendigheter brukes til videreformidling av ulovlig materiale eller videreformidling av materiale som er beskyttet av åndsverkloven(Herunder kommer selvfølgelig bilder, musikk, warez, ol.)

Forumet kan ikke under noen omstendigheter ha innhold som er uegnet for barn.

Inaktive forum kan bli slettes, forum hvor det ikke er postet innlegg på 30 dager vil bli vurdert.

På forespørsel fra bruker(e) er du som administrator pliktig å slette brukerprofil(Innlegg) på forespørsel.

Utleier forbeholder seg retten til å implentere bannerannonser og tekstannonser på forumet til leietaker. Leietaker har ikke muligheter for å legge ut reklamebannere på forumet. Ved registrering av reklamefritt forum blir leietaker fakturert forskuddsvis for en periode på ett ( 1 ) år. Avtalen løper deretter til leietaker sier den opp. Oppsigelse må skje skriftlig senest 30 dager før en ny periode starter.

Utleier vil kunne sende ut informasjon om tjenesten til den epostadressen som er registrert, dette gjelder også for partnere av diskusjonsforum.no.

Utleier har rett til å kansellere tjenesten uten videre varsel, tjenesten benyttes for egen risiko.

Tjenesten kan kun benyttes til å formidle lovlig informasjon/diskusjoner.

Ved evt. tvist vil det vises til de godtatte vilkår som leietaker har godtatt i det forumet ble opprettet. Brukeren vil registrere seg for gratisnytt.no og får flotte tilbud sendt til min e-postadresse. Man binder seg ikke til å kjøpe noen av tilbudene, men blir registrert som medlem. Brukeren kan når som helst melde meg ut. Tjenesten er gratis.

Systemets funksjon for masseutsendelse av E-Post skal ikke misbrukes. Støtende meldinger vil føre til sletting av forum.

Disse retningslinjene kan endres uten varsel, leietaker er selv ansvarlig for å være oppdatert på gjeldende vilkår.

© Diskusjonsforum.no - E-Post : post(a)diskusjonsforum.no